سیب پاپ - کسب درآمد از پاپ اپ

 

فعالیت در سایت سیب پاپ نشان دهنده پذیرش تمامی قوانین آمده در زیر است :


قوانین کسب درآمد کنندگان :

  • حداکثر یک پاپ آپ دیگر به جز پاپ آپ سایت سیب پاپ ، می تواند در سایت وجود داشته باشد ( در مجموع حداکثر دو پاپ آپ در سایت باید وجود داشته باشد ).
  • قرار دادن کد سامانه تبلیغاتی سیب پاپ در لینک باکس و کسب درآمد از طریق آن ، ممنوع می باشد و درآمدی پرداخت نخواهد شد.
  • محتوای وبگاه ها نباید مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و در صورت مشاهده اکانت فرد متخلف مسدود و تمامی موجود ضبط می گردد.
  • در صورت مشاهده کوچک ترین تقلب در سامانه تبلیغاتی سیب پاپ ( به هر نحوی ) ، مدیریت سیب پاپ اجازه بستن یا صفر کردن حساب کاربری فرد خاطی را دارد.
  • هیچ یک از وب های فروش اکانت های عبور از فیلترینگ، حق کسب درآمد از سامانه تبلیغاتی سیب پاپ را نداشته و در غیر این صورت درآمد آنها پرداخت نخواد شد.

قوانین تبلیغ کنندگان :

  • وبگاه های فیلتر شده اجازه استفاده از خدمات سامانه تبلیغاتی سیب پاپ را ندارند.
  • در صورتی که برای تبلیغات وبی که با قوانین سامانه تبلیغاتی سیب پاپ مغایرت دارد هزینه ای واریز شود ، مدیریت سامانه تبلیغاتی سیب پاپ می توانید از عودت وجه خودداری کند.


مدیریت سامانه تبلیغاتی سیب پاپ اجازه تغییر قوانین سامانه را در هر زمانی دارد و کاربران موظف هستند برای آگاهی از قوانین جدید سامانه ، به همین صفحه باز گردند.

در پایان عرض کنم سایت سیب پاپ مطابق قوانین جمهوری اسلامی عمل می کند و در صورت مشاهده تخلف از طریق مراجعه قضایی پیگرد قانونی خواهد گردید.